konflikty Konsultacja

Jeśli znaczenie ma dla Ciebie poufność korzystania z usług edukacyjnych lub ich szczególny tryb organizacyjny, zdecyduj się na indywidualne spotkanie szkoleniowo – konsultacyjne. W dogodnym dla siebie i konsultanta terminie i miejscu, np. w biurze BOMIS-u, przeanalizujesz swoją sprawę w sprzyjających okolicznościach.

Zagadnienia dotyczące relacji przełożony - podwładny, obsługi klientów, konfliktów interpersonalnych w miejscu pracy lub sporów biznesowych, relacji ze związkami zawodowymi mogą być kanwą spotkań indywiudalnych.


                                                  

Marzena Raźniewska-Półkoszek, konsultant z doświadczeniem kierowniczym od 2001 roku. Dzięki połączeniu wykształcenia pedagogicznego i  menedżerskiego pomaga w złożonych relacjach pracowniczych, pamiętając o przykazaniu jedenastym: Nie pouczaj.

Spotkania indywidualne prowadzi w biurze BOMIS-u w Poznaniu przy ul.Wojskowej 6/E5, a w uzasadnionych przypadkach w innych miejscach.

 Tel. 61/671 29 24, marzena.razniewska@bomis.pl