rozstrzyganie sporów Mediacja

Zanim sprawa trafi na wokandę, skontaktuj się z mediatorem.

Zyskujesz szansę na rozwiązanie konfliktu poufne, szybkie i najkorzystniejsze finansowo. 

Mediator zaprosi Ciebie i stronę przeciwną na spotkanie w miejscu neutralnym, np. w Centrum Mediacji Gospodarczych BOMIS lub online w formie połaczenia video, będzie zarządzał jego przebiegiem, stworzy warunki do wypracowania rozwiązań, które konflikt lub spór zakończą.

Podpiszesz ugodę wyłącznie w sytuacji, gdy wypracowane rozwiązania są przez Ciebie akceptowalne. 

Uregulujesz wobec mediatora płatność za usługę prawną w połowie ustalonej kwoty,  gdyż twój adwersarz zapłaci drugą połowę. Otrzymasz dokument księgowy, który możesz zaliczyć w koszty prowadzenia firmy.   

Jeśli sprawa jest już rozpatrywana przez sąd, możesz na każdym etapie procesu skorzystać z instytucji mediacji (Ustawa z dnia 13 października 2015 r.), by uniknąć rozstrzygnięć arbitralnych.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest wiążąca dla obu stron, a w przypadku mediacji sądowych możesz wystąpić o nadanie jej  klauzuli wykonalności. 

 

Twój mediator -  Marzena Raźniewska-Półkoszek, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu i w Koninie  w sprawach gospodarczych i pracowniczych. Z racji wykształcenia pedagogicznego może   mediować w sprawach nieletnich. Spełnia standardy wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Europejski Kodeks Postępowania dla Mediatorów. Posiedzenia mediacje prywatne i sądowe prowadzi w Ośrodku Mediacji Gospodarczych BOMIS ul. Wojskowa 6/E5 Poznań lub online przy wykorzystaniu profesjonalnych aplikacji komunikacyjnych tel. + 48 601 629 929; marzena.razniewska@bomis.pl

 

Wiecej o mediacji: https://www.bomis.pl/mediacje