Mediacja W konflikcie

Jeśli zarządzasz firmą, projektem, zespołem, przedsięwzięciem i doświadczasz nieporozumień i sporów np. o prawo do znaku towarowego, o wynagrodzenia pracownicze, o odszkodowanie, o niezgodność zamówienia z kontraktem, o zapłatę, o mobbing, ze związkami zawodowymi, a ważne jest dla Ciebie, by

- sprawę wyjaśnić szybko, konstruktywnie, w cywilizowany sposób, z poszanowaniem wartości i godności każdej ze stron  zachowując poprawne relacje z adwersarzami,

sprawdź, co będzie dla Ciebie pomocne: mediacja, szkolenie czy konsultacja.

 

Przykładowe tematy szkoleń, rozwijające kompetencje w dążeniu do porozumienia w sytuacjach konfliktowych i spornych:

Trudni rozmówcy, jak dążyć do porozumienia

Mediator wewnętrzny, jak zarządzać konfliktami w organizacji

Negocjacje w jeden dzień – prosto, skutecznie, konkretne

Argumentacja, perswazja, komunikacja – przewodnik służbowy 

Celem wszystkich szkoleń jest pomoc uczestnikom

  • w wykształceniu umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych i nawiązywania poprawnych relacji z otoczeniem;
  • w przyjmowaniu postawy sprzyjającej osiągnięciu porozumienia wobec odmiennych stanowisk i opinii naszych rozmówców;
  • w stosowaniu zasad profesjonalnej, skutecznej, przyjaznej komunikacji interpersonalnej w środowisku zawodowym;
  • w przyjmowaniu asertywnych postaw w sytuacjach naruszających poczucie wartości własnej rozmówców;
  • w zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność i satysfakcję z wykonywanej pracy, a także jak łączy z pozoru przeciwstawne interesy stron.

 Zapytaj o program: trudni@trudni.eu