W konflikcie

Jeśli zarządzasz firmą, projektem, zespołem, przedsięwzięciem i doświadczasz nieporozumień i sporów, np. o prawo do znaku towarowego, o wynagrodzenia pracownicze, o odszkodowanie, o niezgodność zamówienia z kontraktem, o zapłatę, o mobbing, ze związkami zawodowymi, a ważne jest dla Ciebie, by

- sprawę wyjaśnić szybko, konstruktywnie, w cywilizowany sposób, z poszanowaniem wartości i godności każdej ze stron  zachowując poprawne relacje z adwersarzami,

sprawdź, co będzie dla Ciebie pomocne:

- mediacja,

- szkolenie,

- konsultacja.

 

Więcej informacji: marzena.razniewska@bomis.pl tel. + 48 601 629 929