komunikacja Z pacjentem

Jeśli jesteś pielęgniarką, lekarzem, recepcjonistką, rehabilitantem, menedżerem placówki zdrowia i chcesz

- porozumiewać się z pacjentem i jego rodziną przyjaźnie i konstruktywnie,

- kształtować wysoką jakość relacji międzyludzkich w Twoim miejscu pracy,

- rozstrzygać konflikty pracownicze lub spory z pacjentami bez sądu i rozgłosu medialnego,

sprawdź, co będzie dla Ciebie pomocne:

- mediacja,

- szkolenie,

- konsultacja.

 

Zrealizowane tematy szkoleń w zakresie komunikacji z pacjentem

Słowa pierwszej pomocy, czyli jak komunikować się z pacjentem i personelem w sytuacjach trudnych

Warsztaty dla personelu medycznego

Trudny pacjent – jak go obsługiwać?

Warsztaty dla kadry administracyjnej placówki, pracowników rejestracji

Rozmowy z pacjentem i jego rodziną

Warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów

Przyjazna komunikacja z pacjentem

Okolicznosciowa prezentacja szkoleniowa dla szerokiej grupy odbiorczej, mogąca uświetnić oficjalne uroczystości, jak i stanowić wygodną i atrakcyjną formę doskonalenia zawodowego

   Celem wszystkich ww. warsztatów, szkoleń i prezentacji jest pomoc uczestnikom

 • w stosowaniu zasad profesjonalnej, a przede wszystkim skutecznej komunikacji z pacjentem i jego bliskimi,
 • w wykształceniu umiejętności przełamywania barier komunikacyjnych i nawiązywania życzliwych relacji z obsługiwanymi osobami,
 • w przyjmowaniu asertywnych postaw wobec próby wywierania presji na recepcjonistkę, lekarza, pielęgniarkę przez pacjenta lub jego rodzinę,
 • w odnalezieniu motywacji do podejmowania codziennych rozmów z pacjentami,
 • w zrozumieniu, jak świadoma komunikacji wpływa na osobistą skuteczność i satysfakcję   wykonywanej pracy oraz na sposób postrzegania całej organizacji przez otoczenie.
 
Opinie uczestników o szkoleniach i ich autorce Marzenie Raźniewskiej – Półkoszek

Świetnia, komunikatywna, inteligentna i dowcipna a przede wszystkim SKUTECZNA. Krzysztof Modrzejewski, Medi – Center, Warszawa  

Wyśmienicie prowadzi zajęcia. Można jej słuchać godzinami. Jest osobą o niezmiernej kreatywności, fachowcem w swej dziedzinie, umiejącym rozgrzać słuchaczy do dyskusji. Na pewno wnosi duży wkład w dalszą pracę swoich klientów. Henryka Grądzka, Małgorzata Łabanowska, Olmedica sp. z o.o.

Jest osobą posiadającą dużą wiedzę zawodową. W sposób jasny dzieli się tą wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami szkoleń. Jest bardzo zaangażowana w przekazie. Pasjonat. Danuta Laszczyńska, Szpitala Św. Józefa sp. z o.o. w Mikołowie

Pani prowadząca, bardzo zaskakująca – niezwykła klasa, profesjonalizm, poczucie humoru połączone z ogromnym człowieczym podejściem wzbudzającym szacunek i podziw. Małgorzata Dziendziura, Prywatna Lecznica Certus

 
Szkolenia w zakresie budowania relacji z pacjentami Marzena Raźniewska-Półkoszek prowadziła dla personelu takich instytucji jak:
 • Medicover sp. z o.o. Warszawa
 • Prywatna Lecznica Certus w Poznaniu
 • Olmedica sp. z o.o. w Olecku
 • Szpital św. Józefa w Mikołowie
 • Spectrum Ośrodek Okulistyki Klinicznej we Wrocławiu
 • Centrum Medyczne Kaszuby sp. z o.o. w Kartuzach
 • Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie
 • Synexus sp.z o.o. we Wrocławu
 • Mazowiecka Izba Pielęgniarek i Położnych
 • EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie
 • Lubelska Izba Lekarska
 • Medicor sp. z o.o. Puszczykowo
 • Podkarpacka Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Szpital SPZOZ w Szamotułach
 • Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu
 • Uzdrowisko Ustroń S.A.
 • Uzdrowisko Ciechocinek Sp. z o. o.
 • Uzdrowisko Augustów Sp. z o. o.
 • Medicenter Warszawa
 • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 • Szpital Pro - Familia w Rzeszowie
 • Powiatowy Szpital w Mielcu  
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego 
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży
 • inni
 • oraz organizatorów konferencji dla pielęgniarek, położnych i lekarzy specjalistów. 

Więcej informacji: marzena.razniewska@bomis.pl tel. + 48 601 629 929