Ze współpracownikiem

Jeśli jesteś menedżerem odpowiedzialnym za jakość relacji w podległym Ci zespole specjalistów i doświadczasz animozji, plotek, pomówień, konfliktów między jego członkami, a ważne są  dla Ciebie:

- umiejętność współpracy mimo różnic poglądowych na sprawę,

- konstruktywna wymiana zdań na tematy was łączące,

- zaufanie jako podstawa budowania relacji międzyludzkich w sformalizowanych okolicznościach,

-  zespół akceptujący prawo jednostki do własnych poglądów i gotowy do kooperacji we wspólnych  sprawach,

- reputacja firmy, zespołu oraz własna,  

sprawdź, co będzie dla Ciebie pomocne:

- mediacja,

- szkolenie,

- konsultacja.

 

Więcej informacji: marzena.razniewska@bomis.pl tel. + 48 601 629 929