Mediacja Ze współpracownikiem

Jeśli jesteś menedżerem odpowiedzialnym za jakość relacji w podległym Ci zespole specjalistów i doświadczasz animozji, plotek, pomówień, konfliktów między jego członkami, a ważne są  dla Ciebie:

- umiejętność współpracy mimo różnic poglądowych na sprawę,

- konstruktywna wymiana zdań na tematy was łączące,

- zaufanie jako podstawa budowania relacji międzyludzkich również w sformalizowanych okolicznościach,

-  zespół akceptujący wzajemne odmienności na rzecz kooperacji w słusznych sprawach,

- reputacja firmy, zespołu własnego dobrego imienia   

sprawdź, co będzie dla Ciebie pomocne: mediacja, szkolenie czy konsultacja.

 

Przykładowe tematy szkoleń, pomocne szefom, dążącym do porozumienia w zespołach pracowniczych 

Przewodnik szefa, jak kierować ludźmi w organizacji

Profilaktyka rozważnego kierownika, czyli jak unikać posądzenia o mobbing

Śniadanie szefów - jak motywować podwładnych

Trudni rozmówcy, jak dążyć do porozumienia

Mediator wewnętrzny, jak zarządzać konfliktami w organizacji

Negocjacje w jeden dzień – prosto, skutecznie, konkretne

Argumentacja, perswazja, komunikacja – przewodnik służbowy 

 

Celem szkoleń jest wsparcie osób na stanowiskach kierowniczych

- w stosowaniu zasad profesjonalnej komunikacji z podwładnymi i budowaniu relacji interpersonalnych w oparciu o pryncypialne wartości organizacji; 

- w umiejętnym prowadzeniu rozmów oceniających pracę podwładnych, w formułowaniu pochwał jak i wyrażaniu krytyki;

- w przyjmowaniu właściwej postawy w sytuacjach konfliktowych w zespole;  

- w stosowaniu ugodowych metod rozwiązywania sporów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji;              

- w promowaniu koncyliacyjnego stylu zarządzania i komunikowania się w organizacji;  

- w budowaniu porozumienia w relacjach interpersonalnych w organizacji;               

- w motywowaniu podwładnych do pracy rzetelnej i zgodnej z wyznaczanymi celami lub zasadami;                       

- w praktycznym zastosowaniu art. 94 kodeksu pracy [przeciwdziałanie mobbingowi] z perspektywy praw i obowiązków pracodawcy i przełożonego oraz pracownika i podwładnego.

 

Opinie uczestników szkoleniach i ich autorce Marzenie Raźniewskiej - Półkoszek 

Nowatorski i zaskakujący sposób prowadzenia zajęć. Zaskakuje pozytywnie, zmuszając do myślenia i działania. Odnosi się do sytuacji  z życia i z literatury, co sprawia, że szkolenie jest interesujące i prowadzone z poczuciem humoru. Uczy takiego sposobu postępowania w sytuacjach trudnych, by nie doprowadzać do wewnętrznego konfliktu i zatracania własnych poglądów.   Izabela Pasternak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wykładowca rewelacyjny. Świetnie przekazujący wiedzę, bardzo ciekawy zakres tematyczny. Mogłabym słuchać, jeszcze, jeszcze… Daria Rataj, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

Ogromna wiedza i zasoby. Erudycja i  doskonałe prowadzenie grupy. Duża pewność siebie i perfekcyjny jezyk przekazu. Tomasz Koter, Volkswagen Group Polska

Jestem zaszczycona, że szkolenie, w którym uczestniczyłam prowadziła Pani Marzena – dyrektor zarzadzający! Szkolenie było bardzo konkretne. Cieszę się, że nie była to teoria książkowa tylko wieloletnie doświadczenie Pani Marzeny, którym sie z nami dzieliła. Bardzo kompetenenta osoba. Joanna Kośniewska, HAMA Polska  

Zapytaj o program: trudni@trudni.eu