• Trudni.eu

BOMIS® Marzena Raźniewska-Półkoszek

Skutecznie i stabilnie zarządzam organizacją rzeczoznawczą BOMIS i firmą szkoleniową BOMIS od 2001 r. 

Pełnię funkcję mediatora sądowego w sprawach gospodarczych i pracowniczych.

Szkolę menedżerów i specjalistów w umiejętności radzenia sobie z konfliktami w relacjach służbowych. 

Pomagam rzeczoznawcom i biegłym sądowym w budowaniu cywilizowanych relacji ze zleceniodawcami.   

Doświadczam w życiu zawodowym przygód nieprawdopodobnych, ale prawdziwych.

Są trudne, ale jakże satysfakcjonujące przy rozrachunku życia i twórczości biznesowej.

Zapraszam do współpracy!

Ludzie zbanalizowali wszystko za pomocą licznych konwencji, rozpuścili wszystko w łatwiźnie; ale jest jasne, że musimy trzymać się tego, co trudne - wszystko, co żyje, trzyma się tego, wszystko w naturze rośnie i broni się we właściwy sobie sposób i jest czymś swoistym samo z siebie, stara się tym być za wszelką cenę i wbrew wszelkim przeszkodom. Mało wiemy - ale wiemy na pewno, że musimy trzymać się tego, co trudne i pewność ta nigdy nas nie opuści.

Rainer Maria Rilke Listy do młodego poety  

Trudni.eu
.