Wyceny rzeczoznawcze

Mam przyjemność zarządzać pracą specjalistów najwyższej próby: rzeczoznawców wyceniających środki i megaukłady techniczne, znaki towarowe i technologie przedsiębiorstwa i ich aktywa materialne i niematerialne. 

Buduję ich relacje z organami administracji publicznej, a zwłaszcza z prokuraturą i sądami powszechnymi oraz z otoczeniem biznesowym.  

Pracuję na rzecz stosowania sprawdzonych standardów pracy profesjonalistów w zderzeniu z oczekiwaniami rynku zleceniodawców. 

Więcej na:

WWW.RZECZOZNAWCY.BOMIS.PL

WWW.FUNDACJA.BOMIS.PL

Trudni.eu