Szkolenia kierownicze

Prowadzę szkolenia dla menedżerów odpowiedzialnych za jakość relacji w podległych im zespołach i skuteczność w realizacji zadań.  Uczę:

- umiejętności współpracy mimo różnic poglądowych na sprawę,

- konstruktywnej wymiany zdań na tematy wspólne,

- budowania zaufania jako podstawy relacji międzyludzkich w sformalizowanych okolicznościach,

- akceptacji prawa jednostki do własnych poglądów przy jednoczesnej gotowości do kooperacji we wspólnych  sprawach,

- budowania autorytetu w oparciu o kompetencje i przyjmowaną postawę wobec zmieniających się realiów wykonywanej pracy. 

Zapraszam na szkolenia wg kalendarza publikowanego na  https://bomis.pl.

PS. Mam na koncie liczne występki publiczne jako prelegentka na eleganckich konferencjach i zjazdach lekarzy, prawników, inżynierów oraz indywidualne konsultacje dla przedstawicieli grupy społecznej i biznesowej zwanej VIP. Każda forma edukacji jest dobra, jeśli odbiorca słucha i słyszy, zapamiętuje i stosuje. Często wraca z informacją zwrotną: "To działa!" - Wówczas całą przyjemność po mojej stronie!  

Trudni.eu