Kursy specjalistyczne

Wraz z prawnikami, rzeczoznawcami, finansistami - praktykami w swych dziedzinach, tworzę unikatowe kursy pozwalające uczestnikom pozyskać wiedzę i umiejętności.

Dla kandydatów na rzeczoznawców i rzeczoznawców innych dziedzin:

WWW.KURSWYCENYMASZYN.PL

Dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych z list sądów okręgowych:

WWW.KURSBIEGLYSADOWY.PL

Dla osób zarządzającymi finansami przedsiębiorstw, prawników, członków zarządów

WWW.KURSRESTRUKTURYZACJIFIRMY.PL

Dla kandydatów na mediatorów i mediatorów wewnętrznych w organizacjach:

WWW.KURSMEDIACJAPRACOWNICZA.PL

 

Trudni.eu