Fakty i rezultaty

Ukończyłam studia polonistyczno – pedagogiczne UAM w Poznaniu, studiach doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [dziś Uniwersytet Ekonomiczny], studiach MBA Executive Nottingham Business School i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kurs mediacji wg standardów Ministerstwa Sprawiedliwości RP, szereg szkoleń z dziedziny wycen majątkowych, zarządzania finansami, zmieniających regulacji prawnych. Uzyskałam wpis na listę mediatorów stałych Sądu Okręgowego w Poznaniu, Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Bomis Marzena Raźniewska-Półkoszek - firmę zarejestrowałam 1 kwietnia [nie na żarty] 2001 r.

Porozumienie Rzeczoznawców BOMIS - markę handlową, pod którą, w ramach udzielanej licencji,  działają aktywnie na rynku rzeczoznawcy ds. szacowania wartości środków i megaukłądów technicznych oraz przedsiębiorstw i ich aktywów niematerialnych i prawnych, utworzyłam w 2015 roku.

Fundacja BOMIS Porozumienie Profesjonalistów ds. Wycen, Mediacji i Doradztwa w Biznesie, której jestem fundatorem i prezesem [szukam odważnego następcy] została zarejestrowana w 2016.  Działa na rzecz najwyższej klasy specjalistów ds. szacowania wartości majątku materialnego i niematerialnego, by ich standard pracy był komunikatywny dla zleceniodawców usług doradczych. 

Trudnie.eu - moja marka "osobista" od 2015 r., powstała jako rezultat licznych szkoleń dla pracowników służby zdrowia i jednostek badawczych [trudny pacjent], szkół wyższych [trudny student], szefów w przedsiębiorstwach prywatnych i organizacjach publicznych [trudny współpracownik]. 

 

Kilka opinii uczestników szkoleń i konsultacji

Od dawna nie uczestniczyłam w tak pozytywnym, kreatywnym szkoleniu. Pełen szacunek dla pani Marzeny za profesjonalizm. Pani ma w sobie wiele pozytywnych emocji, które przekazuje uczestnikom szkolenia. Bardzo inteligentny i świadomy kontakt z uczestnikami. Edyta Wabiszczewicz, PGM Słupsk

Pani o bardzo wysokiej kulturze osobistej, doskonale zorientowana w problematyce szkolenia, potrafi w sposób jasny i zrozumiały przekazywać trudne treści. Stefan Zdziechowski, UM Opole

Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo profesjonalnym stylu.  Temat został omówiony wyczerpująco w interesujący sposób. Każdy z uczestników został aktywnie włączony w przebieg szkolenia poprzez rozwiązywanie konfliktów. Jadwiga Tęczar, Orlen Oil

Ogromna wiedza i zasoby. Erudycja i  doskonałe prowadzenie grupy. Duża pewność siebie i perfekcyjny język przekazu. Tomasz Koter, Volkswagen Group Polska

Nowatorski i zaskakujący sposób prowadzenia zajęć. Zaskakuje pozytywnie, zmuszając do myślenia i działania. Odnosi się do sytuacji  z życia i z literatury, co sprawia, że szkolenie jest interesujące i prowadzone z poczuciem humoru. Uczy takiego sposobu postępowania w sytuacjach trudnych,by nie doprowadzać do wewnętrznego konfliktu i zatracania własnych poglądów.  Izabela Pasternak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Odbyte szkolenie jest zdecydowanie najlepszym, na jakim byłem w ostatnich kilku latach.Jestem po dużym wrażeniem sposobu przekazywania informacji, sposobu  wypowiedzi oraz osobowości pani Marzeny. Życzyłbym sobie więcej szkoleń prowadzonych przez tę osobę. Ireneusz Mika, Metro Group sp. z o.o.

Kilka moich  komentarzy opublikowanych w mediach

Czy maszyna jest bezpiecznym zabezpieczeniem pożyczki, miesięcznik BANK, czerwiec 2023 r. 
Siedem zasad bezpiecznego finansowania maszyn, AleBank, 11.10.2022 r. 
Maszyny, czyli [nie] ruchomości, wg wytycznych EBA,  AleBank, 23 lutego 2022 r.
Miękkie szkolenia dla twardych ludzi, Gazeta Finansowa, 10 - 16 kwietnia 2015 r.
Zanosi się na rok przetasowań, Gazeta Finansowa, 14 - 20 marca 2014 r.
Kto może wyceniać maszyny, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, 3/2011
Firmy rodzinne walczą o swój wizerunek, Puls Biznesu, 15 listopada 2011 r.
Dobre maniery w firmowej cenie, Rzeczpospolita, 29 sierpnia 2011 r.
Szef powinien uczyć, jak pisać służbowe meile, Rzeczpospolita, 4 sierpnia 2011 r. 
Szef powinien bardziej ufać, Rzeczpospolita, 31 lipca 2011 r.
Oceniamy pracę, nie człowieka, Rzeczpospolita, 16 lipca 2010 r.
The Training Services Sector, Innovative Management Journal, maj 2010 r.          
Delegowanie motywuje podwładnych, Rzeczpospolita, 30 lipca 2009 r.
 

Trudni.eu